Art deco. Ar zīmi WW

Visizcilākais XX gadsimta sākuma dizaina sasniegums – «Vīnes darbnīcas» (Wiener Werkstätte) – ir...

Read More