Baltais pants

Jonas Maļinauskas Baltais pants ir pants, kuram nav ritma, bet, atšķirībā no brīvā panta, tomēr ir...

Read More