Аrt déco: buržuāzijas pretenciozais šarms

Jonas Maļinauskas Šķita, ka Pirmais pasaules karš un tam sekojošie sociālie satricinājumi jau būs...

Read More