Melnais – baltais

Jonas Maļinauskas Kaut arī mūsu dzīve viscaur sastāv no kontrastiem, galējības tajā ir sastopamas...

Read More